ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2018 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here