ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း-ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ 2018/04/10၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/04/10

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here