ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း-ၶၢဝ်ႇ၊ 2018/04/10၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/04/10

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here