Wednesday, June 7, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းၵႂႃႇပွႆးၽြႃး ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၵၢင်တၢင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4

Must read

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး တီႈလွႆပၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆသေ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ပႃႊၵျႄႊရူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေၵႂႃႇပွႆးလွႆပၢင်ၽြႃး ႁိမ်းပဵင်းၽင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၼၼ်ႉၼႆသေ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၶိူဝ်း – ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း (ပွၵ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လူႉတၢႆ ။  

- Subscription -
ၼၢင်းမူၺ်ၾႃႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ
Photo by – Pon Par Khem/ ၼၢင်းမူၺ်ၾႃႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃမၼ်းတလေး

ၸၢႆးၸွႆႉငိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ဢၼ်လူႉယွၼ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉ မိူင်းၶိူဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးသမ်ႉႁေႃႈဝႆး ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉလႄႈ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၶိူဝ်း – ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း။ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ တိူဝ်ႉ မၢတ်ႇႁႅင်း လုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ၊ ၵၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢၵ်းမူတ်း။ တၼ်းလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈမၼ်းတလေး ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၸၢႆးမၢတ်ႈၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လုပ်ႇၶေႃးႁၢၵ်း၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ယႃဢမ်ႇလႆႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ။

ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် 9 ၵေႃႉ ၼႂ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းမူၺ်ၾႃႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ပႃႈၵျွင်း၊ ပႃႈၺၢၼ်ႉ၊ ပႃႈၶမ်း လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ ။ ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈလူင်းႁူင်းယႃသီႇပေႃးမႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ။ မၼ်းၼၢင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတႃၾၢႆႇၶႂႃ လႄႈ ၶႃမၼ်းၼၢင်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ တိုၵ်ႉယဝ်ႉ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉသေ ဝၢႆးႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးၵေႃႈ ဢဝ်မႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈၶႃႈ မိူဝ်းယူတ်းယႃ တီႈမၼ်းတလေး ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသေဢိတ်း လႆႈၵူႈႁိမ်ငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉသေၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း”- ၸၢႆးၸွႆႉငိုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်ၾႃႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးၸွႆႉငိုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း မီးပီႈဢၢႆႈ ဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉသေ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇဝႆႉလႆႈ 2-3 ဝၼ်းၵူၺ်း ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလၢၵ်ႈၸၼ်မႃးဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း