Friday, March 31, 2023

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း NDAA တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA) တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 11 ဝၼ်းသဝ်ၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:15 မူင်း ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ (ႁွင်ႉ) ယၢၼ်ႊသျၢၼ်ႊဝၢႆႊ (Yan Xiangwai) ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သုင်သုတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA) လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 45 ပီ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၼ်ႉသုင် ယိပ်းၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်း (ၾၢႆႇပၢႆးမိူင်း) တီႈဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဢႃယုၸဝ်ႈ 30 ပၢႆ ႁိမ်း 40 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ယိပ်းၾၢႆႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး လၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈမႃးယိပ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(ပၢႆးမိူင်း) မႃးၼႆႉ ပႆႇႁိုင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ Sele Main House ၼႂ်းဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း (ဢိူင်ႇၽိသဵတ်ႇသိူဝ်လိုဝ်း) ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ။

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1978 လိူၼ်ၵျုႊ 3 ဝၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉငိုတ်း သျႅင်ႊ(ဝဵင်း)ၼွင်ႁူၵ်ႈ ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈတပ်ႉ 369 သိူဝ်လိုဝ်း မိူဝ်ႈပီ 1992 ယၢမ်းလဵဝ် ယိပ်းဝႆႉ သုၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (အထူးစီးပွားရေးဇုန်) ၼႂ်းဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးဝႆႉၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၵႂႃႇ ။ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၵႃႉ ၶၢႆၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း