Friday, March 31, 2023

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA) မိူင်းလႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသေ ဢဝ်သၢႆလိူတ်ႈၶၢတ်ႇၼႆၶႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇဢိူင်ႇ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်းၼႆႉ မၼ်း ၸဝ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းမၼ်းၸဝ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼွၼ်းလူတ်ႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယု မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 50 ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈဝႆႉတီႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း သေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးဝႆႉၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၵႂႃႇ ။ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း