Friday, December 8, 2023

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တႄႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃး

Must read

ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/1/2023

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူဂိတ်) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၽႅဝ်ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃးမႃးၼႆႉ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၸေႊၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢေႇသုတ်း ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇထႅမ်ၾွၼ်ႊထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ႁၼ်ၶဝ် ၸုၵ်းၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်ယၢႆလူင်ဝႆႉ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ တေႃႇၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်လႆႈပႂ်ႉႁိုင် 45 မိၼိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈ ထိုင်ၸေႊၵဝ်ႇၵူၺ်း။ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းတႄႉ ပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ်ႉလႅင်) တႆး – ၶႄႇ ပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ။

ၸဝ်ႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇပပ်ႉလႅင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈလုမ်းလဝၵ။ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႄႉ ၵမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈပၼ် မၢင်ၵေႃႉပၼ် 1,000 ပျႃး မၢင်ၵေႃႉပၼ် 5,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶဝ် ပၼ်ၶဝ်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႈၵႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ သင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် မီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းၶွၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပပ်ႉၼႆႉ မီးဢႃယုတႃႇ ၼိုင်ႈပီ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ တႄႇဢဝ် ဝၼ်း တီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း