Tuesday, May 21, 2024

ၵႃးလူင် မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်းၶိုၼ်းၼမ်မႃး

Must read

မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တႄႇၶိုၼ်ႈလူင်း ၼမ်မႃးၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ၶိုၼ်ႈလူင်းဢမ်ႇယွမ်း 700 လမ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင်လၢတ်ႈ။

Photo CJ – ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူ ႁေႃၶမ်းလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉပႆႇတၵ်းသဵင်သင် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ တၢင်းလၢၼ်ႇတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ ပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇၵူၼ်းတႄႉ ပႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃးမႃး မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း တေၶဝ်ႈလႆႈ။ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ။ ၶဝ်တေပၼ်ၶဝ်ႈ တီႈၽၵ်းတူသျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉတင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးလူင် 12 မၢၵ်ႇ 22 မၢၵ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ၶဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃး 6 မၢၵ်ႇၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးလူင်ၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 700 လမ်း ၼမ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ တေပဵၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ၊ တႅင်ႁွမ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ယၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ တေပဵၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ သွင်းပွၵ်ႉ၊ ပီႇယႃႇ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃးလူင်တၢင်ႇလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွၼ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႆႇပဵၼ် မိူင်းၶႄႇ ပႆႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင်ၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်း လိူဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 လမ်း။ ဝၢႆးမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် 8/1/2023 ၼၼ်ႉ မီးၵႃးလူင်ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 100 လမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇ ပွၵ်ႈမႃး တင်းၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၽၵ်းတူလူင် သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼမ်ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ ၶႄႇသူင်ႇမႃးမွၵ်ႈ 300 တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေတေႃႉမႃးထႅင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈသေၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးသေ မႃးပႂ်ႉဝႆႉတီႈမူႇၸေႊၼႆႉ တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးယူႇပႂ်ႉၼႆႉ လီမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးပၼ်ႁႃ ၵူဝ်ၶဝ်မႃးၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈၵေႃႈ တေလိူင်ႇၼမ်မႃးႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူ မၢၼ်ႈဝဵင်း – ၸေႊၵဝ်ႇတႄႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵူၺ်း လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတႄႉ ပႆႇလႆႈ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵႃး 6 လေႃႉ တေလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း