Tuesday, November 29, 2022

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမႄးပၼ် တၢင်းၵႂႃႇႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

 ၽွင်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလွင်းၵႂႃႇမႃးလႄသင် ၵႃးၸိူဝ်းတေႃ့ႁိၼ်တေႃ့သၢႆးၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ့် ၵွႆသေ ပေႃးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၶီႈၽုၼ်ႇတဵမ်တၢင်းဝႆ့သေ ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ် ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။

ႁူင်းၵၢၼ်ၽဝ်ထုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢၼ်ပွႆႇဢၢႆမဵၼ်ၼၼ့် ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆယွၵ်းၵွႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ မႃးယၢပ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးပၼ်တၢင်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆသထူင်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၶႅၼ်းတုၵ့်ၶ ၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။  တၢင်းယၢပ်ႇၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈ ယိူၼ်ႉသေၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။  ဢမ်ႇမီးတၢင်း လိူၵ်ႈလူး။ ၵႃးၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၵွႆ။  ယၢမ်းလဵဝ်ၾူၼ် ဢမ်ႇတူၵ်းသေတႃႉ ႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၶႅပ်ႇတၢင်းၼၼ့်တႄႉ ၶီႈၾုၼ်ႇသမ်ႉ ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇ မူတ်းဢေႃႈ ”-  ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆ့ မီးၵႃးလူင် ၶွမ်ႊပၼီႊ  ၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်တၢင်ႇသၢႆးၶဝ်လႄႈသင် ၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းသၢမ်သီႇပွၵ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸင်ႇၵွႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်လဝ်သေ ၶီႈၾုၼ်ႇတဵမ်တၢင်းၼႆ့ တၢင်းယၢဝ်းမီး မွၵ်ႈ 20 လၵ်း ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း- မိူင်းသၢတ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆသထူင်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ ယွၼ့်သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၸိူင့်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယူႇ ။ ၵူၺ်းၶဝ်သမ့်ဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တေမႄး ပၼ်ၼႆဝႃႇ ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆ့ၵေႃႈ တေႃ့တႄ့ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇဝႆ့ၵူၺ်းၼႃႇၼေႃ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်မၼ်းၽူးသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်လဝ်ဝႆ့ ပေႃးၵႃးတႅမ်ႇၼႆ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇ ရူတ့်ၶိူင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈလီ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 17 ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းပွၵ့် လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေမႄးသဵၼ်ႈတၢင်း။

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၼၼ့် ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ၽဝ်ထုၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်။ ပွႆႇဢၢႆၵႂၼ်းဢၢႆမႆႈတူဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မဵၼ်ထိုင်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၾင်ႇမိူင်းထႆး။ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသမ်ႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၺႃးႁၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း