Saturday, July 20, 2024

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုပ်ႉပေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇယၢင်ႈၸူး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

Must read

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 578 ပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆးပႃႉ ဢႃယု 43 ပီ တင်း ၸၢႆးတေႃးၼႃ ဢႃယု 29 ပီ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်း) ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဢွင်ႈတီႈၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 5 လၵ်း။

လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတၢႆၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇ/ဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမျိၼ်ႉ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသေႃးသူၺ်ႇ လႄႈ ပႃႈသႅင်ထုၼ်း ၸႃတိ ဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတူၺ်းဝူဝ်းၼႂ်းၼႃး ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈမိူင်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 2 လၵ်း မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 578 ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 100 မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ထဵတ်ႈထၢမ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် RCSS/SSA ၼႆသေပေႃႉထုပ်ႉ။
ၸၢႆးမျိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈမႃးလဵင်ႉဝူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇၶႃႈႁဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉ မိုဝ်းမၼ်းပႄႈလင်သေ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇလႄႈ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉထႅင်ႈထိုင် လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းသေႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယိုဝ်းတၢႆ လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလူႉသုမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်းသေ ဢမ်ႇမီးၶုၼ်ၽွင်းငမ်း ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇလႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်လႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢင် ႁၢင်ႈလီ တႃႇယၢင်ႈၸူးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း