Friday, February 23, 2024

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် 4 ၵေႃႉမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ  ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo: กลุ่มเล่าข่าวเชียงราย/ ၵႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ .

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၵူၼ်း 4  ၵေႃႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် သင် ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၊ ႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈၵႃး ပဵၼ် 5 ၵေႃႉ၊   ၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉမႄႈလၢဝ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၸလိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသူၺ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈ ထႆး။   

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ပႃး ၸဝ်ႈၵႃး။ မႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႈၵၢင်ႇၵႃးပိၼ်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၼၢင်းမျႃႉၵျီႇ ။ ၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ 7 ဝၼ်း၊ ၸင်ႇႁႃႁၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽဝ်တီႈပႃႇ ႁဵဝ်ႈလူင်းမၢၵ်ႇၽိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈလၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: กลุ่มเล่าข่าวเชียงราย/ ၵႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ

ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မႃးၸွမ်း 5 ၵေႃႉ ပႃးၸဝ်ႈၵႃး ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး 1 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိုင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၽူဝ်မေး။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင် ၵေးသီး ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ  ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၢႆသေ လွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၵႃး ။

ၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈမႃး 1 ၵေႃႉ 18,000 ဝၢတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈထုၵ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်း 4 ၵေႃႉ ပႃးၸဝ်ႈၵႃး။ တႃႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ လိူၼ်ပၢႆ။ တႃႇၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးဢဝ်လိူင်ႇၸွႆးတြႃးဝႆႉ 2 လိူင်ႇ”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းမျႃႉၵျီႇ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ဢႃယု 6 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇသေ ၼၢင်းမျႃႉၵျီႇလႆႈ ဝႆႉၵိုတ်းဝႆႉပၼ်ပေႃႈမႄႈတၢင်းႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်တီႈတေၶဝ်ႈမႃး မိူင်းထႆးၼႆႉ လူဝ်ႇတူၺ်းလီလီ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉသတိ ယွၼ်ႉဢႃယု သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵမ်မိုဝ်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတင်းမူတ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း