Thursday, June 20, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသီႇသႅင်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈၼႆသေ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼေၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်။ တီႉၺွပ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ယွၼ်းၵိၼ်ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးတီႉၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ။ မီး 2-3 ၵမ်းပႃးၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ယွၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။ ထႅင်ႈ2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵႆႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႉယၢၼ်ႇၵိၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်သေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူႈၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းတေႃႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/9/2022 ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 30 ပၢႆၵူၼ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇသုၶ သၢႆးၶၢဝ် ။ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတိုတ်းပၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵဵပ်းငိုၼ်းသေၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၶဝ်တီႉတီႈဝၢၼ်ႈဢွင်ႇသုၶ ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး  တေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ငိုၼ်းတႄႉလႆႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းဝႃႈတူဝ်ၵူၼ်းတႄႉၸွင်ႇၶဝ်ပႃႈပွႆႇမႃးၶိုၼ်းယင်းဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼၼ်ႉ  ”ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၸီႉၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇတင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။။ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 25/8/2022 ၽူႈယိင်းဢႃယု 25 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉယၢၼ်ႇၵိၼ်း သၢႆးၶၢဝ် ၺႃးတီႉၺွပ်းထႆၵိၼ်ငိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇသၢႆးၶၢဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈသၢႆးၶၢဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပဢူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉ ယွၼ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵူၼ်း ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယူႇသဝ်းႁိူၼ်းယေး။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ တီႈႁိူၼ်း ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း