Monday, December 5, 2022

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

Must read

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃးပၢႆ။

ငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 30-31/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး – 52,000 ပျႃး  ။

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 100 ယႂၼ်လႆႈ 52,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းၶႄႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ ပေႃးတူၺ်း ငဝ်း လၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။   ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်တူၵ်းႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၶႃႈယႂ်ႇမႃးမွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်းပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ငိုၼ်းၶႄႇ ၶိုၼ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးငိုၼ်းၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇမႃးတၢင်းၶႄႇၵၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းၶႄႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ သင်ငိုၼ်းၶႄႇ ၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းလႄႈ လႆႈၶၢႆၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမၢင်ဢၼ် ၶၢႆဢမ်ႇဢွၵ်ႇ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ႁိုင် ၸိူင်ႉၼႆ။

“တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းမိူင်းၶႄႇၵၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵႃႈလိူဝ်သေ ၶူဝ်းမိူင်းထႆးၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႆႈၼႆႉ။ ၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်လႃႇ မဵဝ်းသိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်းမိူင်းၼႆၼႃႇ ၶဝ်မေႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇမေႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသင်”- ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇမၢင်ၸဝ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈငိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃယိပ်း ငိုၼ်းၶႄႇဝႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈၼႆႉ 31/8/2022  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)  လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ MNDAA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ငိုၼ်းထႆး 1,150 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းႁႅင်း၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇ ပဵၼ်၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇမေႃၸတ်းၵၢၼ် ၵုမ်းၵမ်လႆႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း