Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

Must read

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လင်ၶႃးႁိူၼ်း 30 ပၢႆလူႉသုမ်း၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ ဢဝ်သင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  ၶီႈၵူမ်ႇ/ ငႂ်ႈသၢႆး  ဢုင် ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၼမ်ႉၼႆႉတႄႇထူမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်းဢၼ် ၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးထူမ်ႈသေ တိုၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ  ၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  လင်ႁိူၼ်း 35 လင်လူႉသုမ်းၵွႆၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ မၢင်ႁိူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတႃႇၵိၼ် ဢမ်ႇမီးသိူဝ်ႈၶူဝ်းသႂ်ႇ၊  မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈႁုင်တီႈတူမ်ႈ၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵျွင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆထူမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်   ယၢမ်းလဵဝ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၶီႈၵူမ်ႇၼၼ်ႉမူတ်း ဢမ်ႇမီးသင်တႃႇတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း   လူင်းမႃးတူၺ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်သေၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင်သေမဵဝ်း။ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင်မႃးၸင်ႇတေဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်သေၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ဝႃႈၼႆၵူၺ်း။

တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၼႆႉ   ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၾူၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇပႆႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလဵၼ်းလၢတ်ႈ။

ၵေးၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉတႄႇႁူဝ်မၼ်းတီႈ သၼ်လွႆၶမ်း  ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ။    မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လိၼ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ ၼႂ်း ၼမ်ႉမီးပႃ ၼႂ်းၼႃးမီးၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ်ပီ  2007 မႃးၶွမ်ႇပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ် တႄႇၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ ၶူၺ်လိၼ် လူင်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ် ၵေး ၼမ်ႉၶမ်း။ ဢဝ်ၵေးၼမ်ႉလူႉ၊ သၢႆးထူမ်ႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ပေႃးၾူၼ် တူၵ်း  ၼမ်ႉၼွင်း တေႃႉၶီႈလိၼ် ၶူၺ်သၢႆး ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇလႆႈ သွမ်ႈၼႃး မႃးၵေႃႈ သိပ်းပီ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း