Thursday, July 18, 2024

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈမိူင်းထႆး မီး 28 ၵေႃႉ

Must read

ပီ 2022 ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ တီႈမိူင်းထႆး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်း 28 ၵေႃႉ။

Photo: လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ မိူင်းထႆး

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 တင်း 8 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ ၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်းရၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈရၢတ်ႉၶျသီမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း 28 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈၶၢဝ် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

ၼၢင်းမူၼ်းသႅင်  ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းယိင်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပီထီႉၼိုင်ႈ တေမီး 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈၶၢဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ။ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်း တေ မီးၽႃသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သွင်ပၢႆး။ တေပဵၼ် ပၢႆးၾိင်ႈၵူၼ်းတင်း ပၢႆးပုတ်ႉထ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶိုၼ်ႈသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်ပၢႆး ၾိင်ႈၵူၼ်း ယွၼ်ႉၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း။ ပေႃးပဵၼ်ပၢႆးပုတ်ႉထသမ်ႉ တေၸႂ်ႉလိၵ်ႈထႆး။ ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တႄႉ တေဢဝ်ပၢႆးၾိင်ႈၵူၼ်းၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်း/ မႄႈၶၢဝ် ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၢင်းယိင်း ။ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႇတႃႇ ၼၢင်းယိင်း/ မႄႈၶၢဝ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼၢင်းယိင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းႁဝ်း မႃးၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းတီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈၼုင်ႈ ႁဵတ်းမႄႈၶၢဝ်သေ ၶိုၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ၊ ႁဵတ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေလႆႈယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈမႃး တေလႆႈမီးဝႂ်ဢွင်ႇမႃးၶႃႈ။ တႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၼႆႈတႄႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တေမီး 4 ပီ”- ၼၢင်းမူၼ်းသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပီထီႉၼိုင်ႈ 2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 28 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉ မႄး၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းတၢင်းၼႆႉၸိုင် ၶႃႈႁဝ်း ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇတႃႇသေႇၶႃႈ”- ၼၢင်းမူၼ်းသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ ပီ 2022 ၼႆႉ ပၢႆးၾိင်ႈၵူၼ်းၵူၺ်း တင်းမူတ်းမီး 90 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းတႆး မီး 67 ၵေႃႉ။ ဢၼ်တေမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီး။ ပေႃးပႃးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပီၼႆႉတင်းမူတ်း တေမီး 70 ပၢႆ။

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ  တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 16 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း