တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here