Sunday, July 21, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 50,000 ပၢႆၶဝ်ႈတွပ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မီး 5 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး လူင်းပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇၸၼ့်သိပ်း တီႈတူၼ်ႈတီး 

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 07-16/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2017-2018 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း 55,531 ၵေႃႉ။ ဢွင်ႈတီႇတွပ်ႇလိၵ်ႈတင်းမူတ်း မီး 137 တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းႁႅၵ်ႈ

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ပဵၼ်ဝၼ်းတႄႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ႁႅင်း ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ့် ဢွၵ်ႇမႃး

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မီး 9 လင်၊ ပၢင်သွပ်ႇၵေႃႈမီး 9 တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး မီးၶပ်ႉမၢႆႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် တွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တင်းမူတ်း 840,000 ၵေႃႉပၢႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 780,000 ၵေႃႉပၢႆ၊ ဢၼ်ၵၢတ်ႈမီး 55,000 ပၢႆၼႆယူႇတီႈၽွင်းလူင် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တင်းမူတ်း 9500 ပၢႆ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ၼမ်တီႈသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 57,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈဢေႇလိူဝ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း ပီၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 190 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဓါတ်ပုံ – ပြည်နယ်အစိုးရ/ S Thein Oo

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း