Saturday, July 20, 2024

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ၶၢဝ်းမႆႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်/ လိၵ်ႈထမ်း/ လိၵ်ႈယူၼ်း) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼွင်မႃႉ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေမေႃႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတူဝ် ၵဝ်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈဢဝ်လၢႆးမီး 284 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈၶူးၿူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၶိုၼ်)တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼွင်မႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉၼွင်မႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မီး 300 ပၢႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပူင် သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်ႁဝ်း ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇႁဝ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇဝၼ်း တႃမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈမေႃသိုပ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၶိုၼ်)တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼွင်မႃႉၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ပႃး လိၵ်ႈထႆးလႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်မူၼ်း (မႁႃႈတူဝ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယႅၵ်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉဢၵ်ႉၶရ၊ ၸၼ်ႉဢၵ်ႉၶရ(သွင်)၊ ၸၼ်ႉတူၼ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉပၢႆ ထိုင် ၸၼ်ႉႁူၵ်း၊ ၸၼ်ႉၸဵတ်းတင်း ၸၼ်ႉႁဵၼ်းပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၶိုၼ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃး၊ ပိုတ်ႇသွၼ် တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း