RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2000 ပၢႆ

78

သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 2000 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

Photo CJ- RCSS SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းၸေႇယ မင်ႇၵလႃႇဝႃႇသူဝ်ႇ ႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၶၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။

“တေႃႇထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉလႆမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း မီးထိုင် 2300 ယဝ်ႉၶႃႈ။ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ၼိုင်ႈၾၢႆႇဢမ်ႇယွမ်း 2000 ၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈယင်းတိုၵ်ႉယိၼ်းယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထိုင်မႃးတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼေဢေႃႈ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo CJ- RCSS SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းၸေႇယ မင်ႇၵလႃႇဝႃႇသူဝ်ႇ ႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးထိုင်တီႈၵျွင်းမုၼ်ႇၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ မႄႈယိင်းလႄႈ မႄႈမၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ဢေႃႈ။ ပိူင်လိူင်မႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈဢေႃႈတလဵဝ် ။ ႁဝ်းၶႃႈၶႆႈလႆႈလွင်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး -မိူင်းၵိုင် ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉႁႃလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉလႄႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးလႆႈပၢႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ