Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 19 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၸမ် 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 19 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၽွင်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇပွႆႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

CJ/ ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဵပ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ 19 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၼမ် လွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ် ၼႂ်း ၶွၵ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်တၢင်း Social Media ၶူၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ဝႆးဝႆးၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉသင်ၶဝ် တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉ ၵုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶဝ် မႃး ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၼႆသေ  ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး သၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 19 ၵေႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပႆႇပွႆႇတူဝ်ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပဵၼ်  မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်လႃႈ (ႁွင်ႉ) မီ ဆော  ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ၊ မၶျေႃး (ႁွင်ႉ) တေႃႇၶိၼ်ႇမမလၢႆႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 9/2/2021 ၊ ဢူးမိၼ်ႉသူဝ်း ၺႃးတီႉ မိူဝ်ႈ 9/2/2021၊ ဢူးမူဝ်းဢွင်ႇ ၺႃးတီႉ မိူဝ်ႈ 9/2/2021  ၊ ၸၢႆးဝုၼ်းတိပ်ႉ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 11/2/2021 ၊ မဢႃးပူဝ်ႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 12/2/2021 – ၸိူဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၽေးသၽႃႇဝ ဝႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွင်ႇၵျူးလီႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 15/2/2021 ၊ ၼၢင်းၶမ်းၽူးမဵတ်ႈ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 15/2/2021 မယုၼ်းလေႉၼၼ်ႇတႃႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 15/2/2021 ၊ဢူးဢေးၵူဝ်ႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 11/3/2021 ၊ၵူဝ်ႇတွႆႇတႃႇၵျၢႆႇ/ ကိုတွယ်တာကြိုင် ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 11/2/2021 ၸၢႆးငႄႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 23/4/2021 ဢွင်ႇၼၢႆႇမိၼ်ႉလေး ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 23/4/2021၊ သေႇယလိၼ်း ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 13/5/2021၊ ၶျၢၼ်းမေႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 13/5/2021၊ ထိၼ်ႇၵျေႃႇလိၼ်း ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 13/5/2021 ၊ ဢႃးၵႃႇႁဵင်း ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 13/5/2021၊ ဝုၼ်ႇၼႃႉဢွင်ႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 14/5/2021လႄႈ သေႃးၵျႅၵ်ႉသၼ်ႇပႃႇဝႃႇ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈ 14/5/2021 သေ ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉသမ်ႉၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ 505 (က) ဝႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇယဝ်ႉ 1,040 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 7,701 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း