Saturday, June 15, 2024

ပၢင်ထမ်းတြႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁေႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃးၸဵမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် တီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းယဵၼ်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 400 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- “တီႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉလႄႈမီးပၢင်တိုၵ်း၊ မီးသိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးႁႅင်းၸႂ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးလွင်ႈၵူဝ်ႁႄၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းသင်ၶၶႂ်ႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်း၊ ၵႂႃႇတိုၵ်းသူၼ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈႁဝ်းသင်ၶၸဝ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ႉဢမ်ႇပႅတ်ႈ။ ႁဝ်းသင်ၶယူႇမိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး မီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈတုၵ်ႉၶၼႆ ႁဝ်းတိုၼ်းမႃးၸုၵ်းယူႇၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇတႃႇသေႇ”။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “သမ်ႉထႅင်ႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းသူၼ်းၶဝ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈမႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေတိုၵ်းႁဝ်း၊ ပေႃးႁဝ်းငိူင်ႉဝႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၵေႃႈ တေမီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း။ ပေႃးၶႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေႁေႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈယင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- “ဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်တႄႉ မိူဝ်ႈၽူႈၼမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ပႆႇပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်၊ ပႆႇၼႄလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈၶၢမ်ႇတင်း ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ပေႉၵိၼ်ႁဝ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ဢဝ်ထမ်းတြႃး ဢၼ်ပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁေႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽွၼ်းလီလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁေႃးပၼ်တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ၵေႃႈမီးတၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ် မီးတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်၊ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လႄႈ မီးႁႅင်းၸႂ်မႃးတႄႉတႄႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ၵေႃႈ ၸတ်းပၢင်ထမ်းတြႃး တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်ဝၢၼ်ႈၸၢမ် (ဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ) မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 300 ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း