Saturday, June 22, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႄႇၶဝ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႊၽုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်း ၽူႈၸွႆႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေလႆႈသွၼ် လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ် ယွၼ်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႆးၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉမီးၸၼ်ႉဢွၼ်( ဢၼုၿၢလ်ႊ) ထိုင်ၸၼ်ႉ 6 (ပေႃႊ6)။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၼမ်။

ၶူးသွၼ်ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးသွၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈမီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇ မေႃၸိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတေယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေ ႁူႉလိၵ်ႈႁဝ်း ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈ လၢၼ်ႁဝ်းႁဵၼ်းၼမ် ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပၼ်ၵူႈ ဝၼ်းသုၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 1မူင်း ထိုင် 3 မူင်း။ သွၼ်ပၼ်ၸွမ်းပိူင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း