UEC သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

0
513

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 21/5/2021 ၼႆသေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈၼႆ ။

တုင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၊ တင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလဵဝ်ၵၼ်၊ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2021 ပူၼ်ႉမႃး  UEC ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 21 /5/2021 ၼႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသေၵေႃႉၵေႃႉ  ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ၼႆႉဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ႁႂ်ႈပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ   ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပီၼႆသေတႃႉ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းတေၸတ်းပွင်ယိပ်းမိူင်းလႆႈထိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ယင်းပႆႇႁူႉလႆႈလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉဝႆႉ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸတ်း ၼႆႉသေဢိတ်းဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD   ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၺ်ႈတီႈၼင်ႈၽွင်းတႅၼ်း 46 တီႈၼင်ႈသေ လႆႈဝႃႈလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ 3 ၼႆႉ – မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းသေ ယႃႉပႅတ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႇမႃးတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇမႃးတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းတႃႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်   ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈတွပ်ႇထဵင် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။  

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽွင်း CRPH တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မူႇပိူင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ