Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵွပ်ႈ/ၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းထုင်ႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇပေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၵပ်းမႃး တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယႆ၊ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ် ၵွပ်ႈၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ ။  

Photo By SSPP Youth- ပၢင်သွၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီ 11 – 12/2/2021 ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇ ၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊  ၸတ်းသွၼ် လၢႆးၵွပ်ႈလၢႆး ၵပ်းမၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်၊ မၢၵ်ႇၵႃႇ၊ မၢၵ်ႇမူင်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်လၢႆးသွမ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵႃႇၽီႇ၊ တူၼ်ႈမႆႉၸီႇလီ တႃႇပဵၼ်ၾိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
Photo By SSPP Youth- ပၢင်သွၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ပၼ်ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SSPP ၸႄႈဝဵင်းမၢႆ 9 ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ဢေႃႈ။ လၢႆးတၢင်းသၽႃႇဝ လၢႆးႁဵတ်းၽုၼ်ႇ လၢႆးၵွပ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ လၢႆးၽုၵ်ႇၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း။ ပူင်သွၼ်ပႃးထႅင်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသပ်ႉပျႃႇ လႄႈ ၽုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”–  ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉသမ်ႉ 1 ဝၢၼ်ႈလႂ် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ 1 ဢိူင်ႇလႂ် 2 ဝၼ်း တႃႇ 6 ဢိူင်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းၵႂႃႇ ၾၢႆတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဢိူင်ႇႁူဝ်တိုဝ်ႉ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းယႆ  ၸိူဝ်းၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 8 – 9/2/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ဢိူင်ႈဝၢၼ်ႈမေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တီႈၼႂ်းပၢင် သွၼ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ဝႃႈ တေၵႃႈၸိူဝ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၸီႇလီႇ သေ ၽုၵ်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈ၊ ပိူဝ်ႇတႃႇ ဢဝ်ႁဵတ်းၽိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း