Sunday, May 26, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉၵၼ်

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ႁႂ်ႈလူင်းၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆးတႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွင်ႈတေပူင်သွၼ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ လွင်ႈတေလုမ်းလႃးၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉဝၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ႁူဝ်ႉဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သႅၼ်ဝီ တုၵ်းယွၼ်း တီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်းလႄႈ လၢႆးၵႃႈမွၵ်ႇတိၼ်/မိုဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေလႆႈဝႃႈ တႃႇၽိူမ်ႉပၼ်ၶိုၼ်းတၢင်းၵႃႈထႅင်ႈၵူၺ်း။ ပၢင်သွၼ်တႄႉလႅပ်ႈတေပဵၼ်လင်ပီမႂ်ႇတႆး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝဵင်းၵႃလိၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼၢင်းၸၼ်ၶမ်းၵေႃႈ ၵၢႆႇ ၵႂၢမ်းဝႆႉယူႇ တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 300 ပၢႆ လွင်ႈၼႆႉ လင်ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ် ၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ဝႃႈတေလူင်းပူင်သွၼ်ပၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးပေႃးတေ ၽႄႈၸွတ်ႇထိုင် တႆးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈဢိူင်ႇၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၼႂ်း မိူင်းၶႄႇ ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း