Monday, May 20, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶျၢင်း သွင်တီႈ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁႅင်း 3.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းႁႅင်း မီး 3.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:42 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၸႄႈဝဵင်းထၼ်တလၼ်းၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တင်းႁႅင်း4.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းႁႃးၶႃး မွၵ်ႈ 11 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉမႃးသေ ထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆမႃး ဝႃႈၼႆ။

The Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း