Monday, May 20, 2024

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN 27 ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈႁိမ်းႁွမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။

ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ 27 ပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆးၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ။

- Subscription -

ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TYN လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉပႃႇထိူၼ်ႇ၊ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၶူင်း၊ ၽွၼ်းၸႃႉယႃႉပႃႇ ထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း တေလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမီးလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တူၺ်းလွမ် ၸွႆႈထႅမ် လီတႄႉတႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉ – တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃ ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်၊ တႃႇဢွၵ်ႇႁႅင်းႁႂ်ႈယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူဝ်ထူပ်း ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်၊ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း ၵိၼ်သၢင်ႈၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈပူၵ်းသူၼ်းမေႃၶဝ်ႈၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ် ပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႆႉဝၢႆးပႆၶိုၼ်ႈလွႆယဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2018 ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈထွမ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆ တီႈလွႆတႆးလီ ဢၼ်မီးၶူး ႁိုၼ်းၵႃယၢင်းလႄႈၸရေးၵေႃႇမိူင်း ပဵၼ်ၽူႈ တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ၶူးႁိုၼ်းၵႃယၢင်း လၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း လၢတ်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ -လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 27 ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ယင်းမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း