Sunday, September 24, 2023

5 ပီ တၢင်းၼႃႈ သင်ၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸၢင်ႈသုမ်းၵၢၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇ 7 လၢတ်ႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2025 တေမႃးၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် တေၸၢင်ႈ သုမ်းၵၢၼ်ႉတီႈယူႇပၼ်ပိူၼ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7 လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Image: ၸၢႆးထုၼ်းဢေး/ ႁၢင်ႈၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼမ် ထီႉသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းလႆႈတီႈၼင်ႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃးၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း  27 တီႈ ၼင်ႈ ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈမၢႆ 7 လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈၶဵတ်ႇသဵင်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇ တႆးႁဝ်းပေႉဝႆႉယူႇသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၸိုင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၵၢၼ်ပူၵ်း ပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃးတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ် တႅၼ်းၽွင်းႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2025 မႃးၼႆႉတေၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈၶိုၼ်းၶႃႈ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 7 ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် တင်း လၢင်းၶိူဝ်း သွင်ၸႄႈ တွၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်း 2 ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီး 11 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမီး 8 ဢၼ်။

 “ဢွင်ႈတီႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼမ်ဝႆႉသေတႃႉ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၼမ်မႃးၸိုင် ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႃႈပေႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်လႄႈ ပေႉမႃးၵူၺ်းၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢေႇတႄႉ တေဢမ်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ပီၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢေႇသေ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပေႉယဝ်ႉ။ မၢင်ဝဵင်းႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼမ်သေ လႆႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ်ၼမ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ” – ၸၢႆးထုၼ်းဢေး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး 3 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 3 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် – လၢင်းၶိူဝ်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး – မိူင်းမိတ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။

ထိုင်မႃး ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 2 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် – လၢင်းၶိူဝ်း တင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်း။ ဢွင်ႈတီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး – မိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ သုမ်းၵၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း