Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ 100 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 100 ပၢႆ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ယႅၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇသူၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိ ႁၢရ်ၵွင်းၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 17 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၢႆႈသၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး ယွၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းပၼ်ၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်။ ၵမ်းပူၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸွႆႈတီႇတၢင်းၼႆသေဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵူၺ်းၼႆ ၵမ်ႉမႃးၶဝ်တီႉဢဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမူတ်းတႄႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ၸင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢေႇရႃႇဝတီႇဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေပၢႆႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆဢၢင်ႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆယူႇသဝ်းၵမ်ႈၼမ်၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈသေတႃႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 6 လၵ်း၊ တၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၵႆႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by တင်မောင်သိန်း Facebook

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း