Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင် တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20

Must read

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်း ၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးထႅင်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2017 တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 06/11/2017 ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၸၢႆးသိူဝ်လူင် တင်း ၸၢႆးလူင် လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တႅပ်းတတ်း တြႃးသင် ထုၵ်ႇ ၶၢႆႉဝၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဢမ်ႇမႃးၶူပ်း/ၸေး တင်းမူတ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး 13 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီး 4 ၵေႃႉၵူၺ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း လူဝ်ႇလႆႈၶူပ်း 13 ၵေႃႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်းတြႃးလႆႈ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်း တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မီးမႃး 4 ပွၵ်ႈပႃးၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပႆႇတႅပ်း တတ်းတြႃးသင်လႆႈ။ ၼႂ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး 4 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း မႃးၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃး ပွၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/07/2017 ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ မီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သူင်ႇတူဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း