Monday, May 20, 2024

ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉ မိူင်းလႃးတင်း ဝႃႉ

Must read

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉ UWSA တင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA ။

ၽူႈၸွႆႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်သေ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေမႃးႁူပ်ႉဝႃႉ တင်း မိူင်းလႃး ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇၼႄႉၼမ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ တေဢဝ်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ်းၼႃႈသေ ဢုပ်ႇၵၼ် ယွၼ်ႉပေႃးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇ တင်း 7 ၸုမ်းသမ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းပွတ်းႁွင်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေမႃးႁူပ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉတင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေမႃးႁူပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ တီႈပၢင်သၢင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထႅင်ႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းမိူင်းဝႃႉတင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႃလၢႆးမႂ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇႁပ်ႉႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၸုမ်းဝႃႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး တေမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ဝႃႉတင်း မိူင်းလႃး ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈသွင် ဢၼ်တေထိုင် ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်တေမႃး မွၵ်ႈၵူၼ်း ႁိမ်း 20 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းသမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်၊ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ၊ မိူင်းလႃး၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ရၶႅင်ႇလႄႈ တဢၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း