Friday, July 19, 2024

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆၼိုင်ႈ/ မၢတ်ႇၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ဢူးတၢၼ်းသူဝ်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢင်းၼႃႈ ႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈမွၼ်း ဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသႅၼ်မွင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် တူဝ်တၢႆယင်းပႆႇပူၼ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ်မၢၼ်ႈလႄႈ ပႂ်ႉပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉတီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လူင်းလူတ်ႉမႃး တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်း သႂ်ႇၵမ်းလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်ဢူၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈလူႉ တၢႆၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 41 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ တင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ တေဢၢင်ႈမႃးၸွႆႈၼႆသေ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး 2 ၵမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇထိုင်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း