Sunday, May 26, 2024

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပၢင်သွၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 1 တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၸုမ်းမေႃသွၼ်မီး 10 ၵေႃႉသေ ပၢႆးပူင်သွၼ်ၵေႃႈမီး 10 ပၢႆး၊ ၶၢဝ်းတၢင်းပူင်သွၼ် ပဵၼ် 15 ဝၼ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19 ။ ၼႂ်းၸုမ်းမေႃသွၼ်ၼၼ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ်လူင်ၸၢႆးၾႃႈ ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မီးထႅင်ႈမေႃသွၼ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ။ မေႃသွၼ်ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ (ၵေႃတႆး)၊ ၸၢႆးၵွၼ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၼၢင်းမူၺ်သႅင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢႆးသွၼ်သိပ်းပၢႆးၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပိုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပၢႆးသၢင်ႈတူင်ႇၵူၼ်းၾိင်ႈလီလႄႈလၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ Good Citizenship လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၶူးပူင်သွၼ်လူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ႁဝ်းတေသိုပ်ႇသွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် (သုၼ်ၵၢင်)ဢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း 7 ၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်တိူင်းၸႄႊၵႅင်း လႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးၶမ်းတီႈ ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေၶတ်းၸႂ်ပၼ်တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးမီးၸၼ်ႉသုင်လိူဝ်ထႅင်ႈ လႄႈတႃႇႁႂ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပေႃးလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလိူၼ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ”-ၼႆယူႇ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 ပီၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉတီႈမေႃႇၵိူဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵူႈပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး မႃးယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း