Thursday, July 25, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တၢင်ႇၸူးၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လိူၵ်ႈလႆႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ၊ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇၸူးတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Master Bo/ ပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) မိူင်းပၼ်ႇ လိူၵ်ႈလႆႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 3 တီႈၼင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 လႄႈ မၢႆ 2 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉသေ သူင်ႇၸူးထိုင်တီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလိူၵ်ႈဝႆႉ ပၼ်ႁႅင်းတီႈၼိုင်ႈ 3 ၵေႃႉ (ပထမဉီးစားပေး ၃ ယောက်)၊ ပၼ်ႁႅင်းတီႈသွင် 3 ၵေႃႉ (ဒုတိယ ဉီးစားပေး ၃ ယောက်) ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်းၼမ် ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 29 ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 7 ဝဵင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 10 ဝဵင်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 12 ဝဵင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် 5 ဝဵင်း၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 34 ဝဵင်း၊ ပႃးၸဵမ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းလိူၵ်ႈသေ တၢင်ႇၸူးတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄလႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်ၶႃႈ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Master Bo/ ပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းဢၼ်ပႃႇတီႇဢူၺ်းလီ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈယွင်ႁူၺ်ႈ ပႃႇတီႇဢင်းသႃး လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေဢမ်ႇလူင်း တီႈယွင်ႁူၺ်ႈ။ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ တီႈထၼူႉ၊ တဢၢင်း၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ဝႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ- လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉသေ ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းၼၢႆးၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း။ လႆႈ 5 ၵေႃႉၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 58 တီႈၼင်ႈ။ လႆႈတီႈယူႇၽွင်းလူင် 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း