Saturday, June 15, 2024

တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တၢင်းမျႃႉဝတီႇ မီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 2,478 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Win Naing Soe/ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine Center

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27/5/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ၽွင်းၶၢဝ်းထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းပွတ်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2,478 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2,478 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 2,016 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 2,016 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတွပ်ႇ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,981 ၵေႃႉ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 35 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵူၼ်း 2,478 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈယူႇ 462 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ် တင်းမူတ်းမီး 487 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 165 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 100 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ မီး 205 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ 265 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ၊ တင်း 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 350 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 54 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 290 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ/ၵမ်ႇၽႃႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 16,413,954 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 652,057 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 10,042,584 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ Worldmeters.info ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း