ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်း ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ

0
459

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ