Saturday, May 25, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈထွၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ပၼ်ၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆးၶႃႈ/ ပၢႆႉႁၢမ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်

ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵျွင်းႁေႃၶမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ လွင်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလွႆ ၵူၼ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵေႃႉမႃးႁူပ်ႉၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵျွင်းႁေႃၶမ်းသမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် ၸၢဝ်းၶႄႇသွင်ၵေႃႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ႇၶိုၼ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပၢႆမႃးလဵၼ်ႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်ၶဝ်ၵေႃႈၽွမ်ႉၸွမ်းယဝ်ႉ ပၢႆဝႃႈၼႆပႃးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇတီႈၵျွင်းႁေႃၶမ်းၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈထွၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵေႃႉလဵဝ်။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢိၵ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇပႃးလဵဝ် ဢမ်ႇမီးဢၶႂၢင်ႉထွၼ်ၶိုၼ်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉ မိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵျွင်းႁေႃၶမ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇတီႈ ၵျွင်းႁၢႆးသႅင် လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်လႆႈၸႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၸွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ်မႃးၶုတ်းလူး ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်သင်ၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ တေမႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၸိူင်ႉၼႆၸိူင်ႉၼၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်း တီႈႁၢႆးသႅင် တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းသေဢိတ်းၶႃႈ” ၸၢႆးလွႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁၢႆးသႅင်ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃႇၸေႇယ ၵျွင်းႁၢႆးသႅင် ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ။ ဢဝ်ၵွင်ႈမႃးၸမ်ႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ႁၢင်ႈသိုၵ်းမႃးၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း တိုၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတွင်ႈထၢမ် လႆႈသဵင်ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃတီႈၵပ်းသိုပ်ႇယူႇယင်းပႆႇလႆႈ ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၵျွင်းႁၢႆးသႅင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း