Saturday, May 25, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇ

Must read

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူးလႄႈ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ရႅၷ်ႉၵႃႉၶျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျေႇပူင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ၼႃႈႁိူၼ်းပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်သုမ်ႉပၢင်သဝ်း။

- Subscription -
ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

ပၢင်သဝ်းတီႈ ရႅၷ်ႉၵႃႉၶျွင်း ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း မျေႇပူင်ႇ ၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျွၵ်ႉဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ မီးၼႃႈႁိူၼ်း 100 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်း 450 ပၢႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တဵင်ႇၺဵဝ်ႇ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး တႄႉ မီးၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း 847 ၼႃႈႁိူၼ်း။ ပေႃးၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈမႃးတႄႉတေလႆႈၶၢႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼိူဝ်ၵွင်းၽွင်ႈ -ၵူၼ်းၸၢႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမွၵ်ႇ 2 သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း