Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

Must read

Photo by – Shan State Refugee Committee -Thai Border/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းႁူၵ်းႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လွင်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၼႄပၢႆးယူႇလီ တၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆၵေႃႇဝၼ်း 2,559 ၵေႃႉ၊ လွႆတႆးလႅင်း 2,381 ၵေႃႉ၊ လွႆသၢမ်သိပ်း 390 ၵေႃႉ၊ ၵုင်းၵျေႃႇ 303 ၵေႃႉ၊ လွႆလမ် 263 ၵေႃႉလႄႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း 221 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 6,101 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ပေႃးယႅၵ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးယိင်းသမ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 3,063 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 3,038 ၵေႃႉ။ ပေႃးဢဝ်ဢႃယုဝႃႈၼႆၸိုင် ဢၼ်ၵိူတ်ႇမႂ်ႇ ထိုင် 5 ပီ မီး 702 ၵေႃႉ၊ ဢႃယု 6 ပီ ထိုင် 18 ပီ မီး 1,653 ၵေႃႉ၊ ဢႃယု 19 ပီ ထိုင် 59 ပီ မီး 3075 ၵေႃႉလႄႈ ဢႃယု 60 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီး 669 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုဝ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇလႄႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တိတ်းၸပ်းၵၼ်၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ဢၢင်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၼမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉဢဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလၢမ်ႈၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/7/2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 3,185 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 58 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 3,066 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃယူႇႁူင်းယႃ 61 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 306 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 63 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 237 ၵေႃႉ- ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ။

လုင်းၵၢင်ႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၵႃႈၸူဝ်ႈၾင်ႇထႆး ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်မိူင်းထႆး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၸၢင်ႈပိတ်းၼဵင်ႈပိူၼ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၶုတ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉၸၢင်ႈသွမ်ႈၼႃး ပၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လၢႆလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းမႃးတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပဵၼ် တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ယွၼ်းမိူဝ်းၼႄမေႃယႃ ၸွမ်းၼင်ႇမေႃယႃၶဝ် ၼတ်ႉမၢႆဝၼ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႄလႆႈၶႃႈ။ ၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸွမ်းၸင်ႇမေႃယႃ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းမီးၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃပၼ် ဢဝ်ၵၢမ်ႇဝႃႈၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈတၢႆၵေႃႈ တၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတၢင်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉၶႃႈလူး” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 6 တီႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈသွင်ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈႁူပ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်မႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သမ်ႉမႃးထူပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈသေ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၶႅၼ်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိူမ်ႈၸမ် တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ် လႆႈၵူဝ်ၽေးသိုၵ်း ၽေးသိူဝ်ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ မၢင်တီႈၽုၵ်ႇသင်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၼႄတၢင်းမိူင်းထႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးဢိူမ်ႈၸမ်တၢင်းလွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်ပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈၵိၼ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢိူမ်ႈၸမ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈသေ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ပၢႆးတူဝ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူႈတီႈတီႈ တင်း 6 တီႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတင်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးသေ လႆႈၸူးဢဝ် မေႃယႃဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း လႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၵၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ (မႄႈမၢၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ ၸွမ်းၼင်ႇမေႃၼတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းငိုၼ်းႁွမ် ၽူႈၵပ်းသၢၼ် ၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး SSRC – TB လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၸိူဝ်းၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႄမေႃယႃ တင်းမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵူႈပိူင်ပိူင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မႃးၼႄမေႃယႃတၢင်းမိူင်းထႆး။ ၵမ်ႈၼမ် လွင်ႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်တၢင်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမႃးၼႄ မေႃယႃ တင်းမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႇပၼ်။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တီႈပၢင်သဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း 6 တီႈၼႆႉ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6,000 ပၢႆၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1996-1998 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်း 11 ၸႄႈဝဵင်း မူႇဝၢၼ်ႈ 1,400 ဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 4 သႅၼ်ပၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ လူလၢႆၶႃႈတၢႆ မူၺ်ႉႁၢၵ်ႈမူၺ်ႉတေႃ မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၼၢင်းယိင်း 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

ဝၼ်းဢၼ်လီမွင်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸၢႆးယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 56 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ (တီႈႁိမ်း တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ 27 ၵေႃႉ၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် 29 ၵေႃႉ)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽဝ်ၵိုၵ်းလေႃႉ/ ဝူဝ်း တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉလူင်ပီ 96 -97 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼပ်ႉသႅၼ် လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇမိူင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းငၢၼ်း ယူႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမွင်ၸႂ်ၶေႃးၶူမ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉတႄႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း