Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉ

Must read

Photo by – Pa -O KhamSar/ သူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တႅပ်းပႅတ်ႈတူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူ ၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈသီႇသႅင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉၼႆသေ ယႃႉတႅပ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ် ။

- Subscription -
Photo by – Pa -O KhamSar/ သူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယႃႉတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်သေ ပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်၊ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တပ်ႉ 423 လႄႈ 424 ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းဝၼ်းႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း သီႇသႅင်ႇ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Pa -O KhamSar/ သူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်း TYO သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉၼႆၶႃႈ။ ယူႇတီႈ TYO ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ (မေႇဢေႃးၸႃႇ) ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ပဵၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈသၽႃႇဝ၊ တင်းမူတ်းလႆႈၸွႆႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း TYO လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ၵေႃႉလႂ် 1 ထူင်၊ 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ ၵေႃႉလႂ် 1 ထူင်၊ 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း