Thursday, July 25, 2024

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈလေႃးၵၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် ၸဵတ်းမူၼ်း၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈလူၵ်ႈ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈ ႁေႃးပၼ်တြႃး တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ထမ်ႇမတြႃးထိုင် လုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈမိူင်း၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်လႄႈ ဝႆႉသတိလီ ႁႂ်ႈမေႃယူႇသဝ်းၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃးၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႆႉတႄႉ ပေႃးလူဝ်ႇသင်ၼႆ တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး။  ၽိုၼ်လိၵ်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တွၼ်ႈတႃႇ ဢႁႃရတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈသိတ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်မိူဝ်းၵၢပ်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉပၼ်ယူႇ သွင်လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းၼႆႉ မဵတ်ႉတႃႇပႃးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းလေႃးၵၵမ်ႇၽႃႇတင်းသဵင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉလိူတ်ႇမႆႈၸွမ်းၵၢပ်ႇလူင်သၢမ်ပႃး ပဵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း လီၵူဝ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇသေတၢႆ မီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶသတ်းတဝႃႇ ၵူၼ်းတင်းလၢႆတႄႉတႄႉ၊ လီဢေးလူတႄႉတႄႉ၊ လီသင်ႇဝူၺ်ႇၵတြႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁဝ်းၸဝ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇပၼ်ၵူႈဝၼ်း သူးတွင်းႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸဵဝ်းႁၢႆသေၵမ်းတႃႉ၊ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိလီလီ၊ မေႃယူႇသဝ်းၸွမ်းတြႃးၽႂ်မၼ်းတႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2020 ၼႆႉ တိုၵ်ႉတဵမ် ႞ ပီ၊ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ပူတ်းၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း