Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 04/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ ဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တိူဝ်ႉၺႃး ဢၢႆႈလေး ဢႃယု 18 ပီ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၢႆႈဢူး ဢႃယု 35 ပီ တင်း ဢၢႆႈမွင်ႇ ဢႃယု 11 ပီ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉတႄႉ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသီလိူင်ၶမ်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၾင်မၢၵ်ႇသင် ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ လေႃႇတိုၵ်း ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ပေႃးယိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇသဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ ယႃႇၾင် သင်ဝႃႈ သိုၵ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ၾင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉသေ ၵႂႃႇ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ၺႃးၵိၼ်မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 လင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ(တဢၢင်း) ယူႇသဝ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 27 လၵ်း။ တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း တႆး RCSS/SSA တင်း SSPP/SSA ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း