Saturday, July 20, 2024

ၶူးမေႃယႃ ၸႂ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃသေ တၢင်ႇမႆႉသၵ်း လႄႈ ၺႃးတီႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

Must read

မေႃယႃႁေႃႈၵႃးႁူင်းယႃ (အရေးပေါ်ကား) လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉသၵ်း လုၵ်ႉၵဵင်းတွင်း မုင်ႈၼႃႈၸူးပၢင်လူင် ၺႃးတီႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo by – Owners/ ရူတ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃလႄႈ မႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႃးႁူင်းယႃ လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉသၵ်း သႂ်ႇၼႂ်းၵႃးႁူင်းယႃ လုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ် မႃးတၢင်းၼမ်ႉၸၢင် ထိုင်တီႈၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉၵိုတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းသေႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵပ်းၾူၼ်းၸူးပလိၵ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉၵဵတ်ႉ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁႄႉၵိုတ်းၵႃး ႁူင်းယႃၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉ မႆႉသၵ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၽၵ်းတူသႂ်ႇႁိူၼ်း တင်းမူတ်း 9 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးႁူင်းယႃမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မေႃယႃဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပဵင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၸူဝ်းႁဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးပေႉႁဵင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၵႃး ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး မႆႉသၵ်း 9 ၽႅၼ်ႇ/ၶႅပ်း။ ယူႇတီႈၵဵတ်ႉၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၼမ်ႉၸၢင် တီႉၺွပ်းလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တၢင်းၼၵ်းမႆႉသၵ်းၼၼ်ႉ တေမီး 0.5460 တၼ်ႊ။ ပဵၼ်မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ႁေႃႈမႃး။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႉၵဵင်းတွင်းသေ တေၵႂႃႇပၢင်လူင်” ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉၵဵင်းတွင်း ၼႆႉ မႆႉသၵ်းဢွၵ်ႇၼမ်၊ ပၢင်ႇမႆႉ ဢၼ်မီး ႁိမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႇ ပဵၼ်ၵွင်။ ၵူၺ်းၵႃႉဢွၼ်ႇၵႃႉယွႆႈတေႉ ၵႆႉၵႆႉၺႃးတီႉ ၵူၼ်းၵႃႉယႂ်ႇ ၶၢႆလူင်တေႉ ဢမ်ႇသူႈၺႃးတီႉ။ ၵူၼ်းထႅပ်းမႆႉ ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ပေႃးထႅပ်း 1 တူၼ်ႈ ဝႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီ၊ ပေႃးထႅပ်းတၢင်းပႃႇ တေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ၵႃးၼပ်ႉ ႁူဝ် ပၢၵ်ႇလမ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တီႉ။ သိုၵ်းၼွၵ်ႈသိုၵ်းၼႂ်း ၸိူဝ်းပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႊ တေႉမီးယူႇသေႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပႃႇမႆႉ မိူင်းတႆး ပေႃးၶႂ်ႈမူၺ်ႉသဵင်ႈယဝ်ႉ – ၽူႈႁၵ်ႉပႃႇ သၽႃႇဝ ၶဝ်ၸဝ်ႈထတ်းသၢင်ႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း