Sunday, July 14, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် တီႈလဵဝ် သွင်လုၵ်ႈ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈပွႆႇ။

Photo:by ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ႁွႆးလုၵ်းလိၼ်လေႃးသၢႆး ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ12:45 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸဵင်ႇတၢင်း ၵိဝ်ႇမၢႆ – 2  မၢၼ်ႈဝဵင်း တင်း ၵိဝ်ႇ မၢႆ -1 ၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၶွႆႈၵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈယူႇ ႁိမ်း ၵိၼ်ၸမ် တေႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ဢဝ်မၢၵ်ႇထိုမ်ႈဝိုတ်ႉၵႂႃႇ – ယူႇဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈတႅၵ်ႇ ၊ တႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် သွင်လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်မႃး ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ  ပဵၼ်မၢၵ်ႇပွႆႇပႃ (လက်လုပ်ဗုံး) ၵူၺ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၸူႉ/ၶွႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ၽူင်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇၵႂႃႇဢိတ်း႞” ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မႃးတူၺ်းတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇ ထိုမ်ႈဝိုတ်ႉ တႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် သွင်ၵမ်း။ ၵူၼ်းၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသင် ၵႃႈႁိုဝ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ၼႆႉ ပေႃးပႃးၵမ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးထိုမ်ႈဝိုတ်ႉ။ ယင်းပႆႇလႆႈႁၼ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝဵင်းတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။ ႁွင်ႈလုမ်း ဝၢင်းလုမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလုမ်းလုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉ တီႈပႂ်ႉယၢမ်းသေ ၶဵင်ႈၶဵင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ဝႆႉ ၵူႈလုမ်း။

Photo:by ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မႃးတူၺ်းတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၶီႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းႁႆႉ ၵႆႉဝၢင်းမၢၵ်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵေႃႈၼမ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယုပ်းၽၢၼ်ႈယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ပွင်ႉၶၢင်း ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း