Saturday, June 15, 2024

တႆးယူႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တိူဝ်ႉထီႇ လႆႈငိုၼ်း 48 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇ

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တိူဝ်ႉထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈရၢင်းဝလ်းတီႈ 1 , 8 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်း 48 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 01/11/2017 ၸၢႆးၶၼ်ၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 33 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းတီႈ 1, 8 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်း 48 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇၸႅင်ႈလွင်ႈတိူဝ်ႉထီႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶၼ်ၵႅဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai News ဝႃႈ “ လႆႈသိုဝ်ႉမၢႆၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဝိူဝ်းမၢႆၾူၼ်းၶႃႈ ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈတိူဝ်ႉထီႇယဝ်ႉ ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၸၢႆးၶၼ်ၵႅဝ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ထႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၼွင်ႉၶူၺ်မၼ်းၸၢႆး ၸၢႆးဝုၼ်းမိူင်း ၼၢမ်းၻီး ၸွႆႈၶိုင် ပၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၊ ၽူဝ်ပဵၼ်လၢဝ်း မေးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းတီႈ 1, 4 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်း 24 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇ။

ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်းတီႈ 01 လႄႈဝၼ်းတီႈ 16 ၵူႈလိူၼ် ရၢင်းဝလ်းတီႈ1 တေႃႇဝႂ် လႆႈ သူးရၢင်းဝလ်း 6 လၢၼ်ႉ။ တႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်ထူၼ်ႈ 3 မွၵ်ႈပီ 1832။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း