Wednesday, March 22, 2023

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ

Must read

ရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်ၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ။

Photo by – ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်သႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2020

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ် ၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်းငွၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်း (ဝၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းသႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးတေ ႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉ။ ၵႃးလူင်သမ်ႉလူင်းၵုင်းမႃး ႁေႃႈလေႃႇတုမ်ႉသႂ်ႇၵႃးလူင်၊ ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်တူဝ်တၢႆမႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 28 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈ မၢႆလၵ်း 214 ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ တင်း သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၽႃႇတမ်ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း