Tuesday, September 26, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပၢႆႈယူႇႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 260 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ႁိမ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 03/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်းၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 260 ၵေႃႉပၢႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၶမ်း ၽူႈမၢႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈသေ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႃႈ တေႃႈ လဵဝ် ငဝ်းလၢႆးလီၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမႃးတဝ်တူၺ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 မူင်းဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 260 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 65 လင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်း၊ ဢၼ် ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵမ်ႈၼမ် တေမီး မွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵမ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ သင်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးမူတ်းၸိုင် မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/10/2017 ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉ၊ လွမ်ႉဝႅတ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း တွင်ၼၼ်ႉ 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်း ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း