တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သီႇၵေႃႉ

0
437

တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းလီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သီႇၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SNLD/ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ တႃႇဢဝ်ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ် မိူၼ်ၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးဝႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ် တေဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် မိူၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ဢွင်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (တိုင်းရင်းဆေးရုံ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ) တီႈပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈၵေးသီး ၼႆႉ မီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်လီ ထၢင်ႇထိူမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈတေဝႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ် တႃႇဢဝ်မႃးပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး။ တီႈ (တိုင်းရင်းဆေးရုံ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ) 4 ၸၼ်ႉၼႆႉမၼ်းၵႂၢင်ႈလီၶႃႈဢေႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈယိင်း 2 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေးသီး၊ တႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SNLD/ ဢွင်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  4 ၸၼ်ႉၼႆႉ တေဢဝ်ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ် မိူၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးဝႆႉ

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းလီထၢင်ႇထိူမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉလႆး/ ၶီႈတိူဝ်ႇ ၼႂ်းၵူင်ၶေႃးၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူဝ်မီးၵူၼ်းၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉ ႁင်းၶေႃၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး မႃး တႃႇ ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်း ၶျိၼ်ႊသုၺ်ႇႁေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 3 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝႆႉသမ်ႉ မီး 238 ၵေႃႉ။ ပႂ်ႉတူၺ်းၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉမီး 26 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ worldometer ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 425,195 ၵေႃႉ။ တၢႆ 19,844 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE