SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်သွၼ်ႈမိင်ႈၵူပ်ႉၵူႈပၼ် မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး 5 ၵူႈ

0
1471

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 5 ၵူႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး / ပၢင်သွၼ်ႈမိင်ႈ ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပွႆး ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 5 ၵူႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး / ပၢင်သွၼ်ႈမိင်ႈ ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးတင်းမူတ်း 5 ၵူႈၶႃႈ။ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈသၢဝ် မွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး / ပၢင်သွၼ်ႈမိင်ႈ ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

“ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်းၶေႇမိၼ်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႃႈ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး – ၼၢင်းသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး – ၼၢင်းၸိင်ႇ ပုၼ်ႉ၊ ၸၢႆးထုၼ်း – ၼၢင်းသူၺ်ႇၼူႉ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇၽေႇ – ၼၢင်းၵူမ်ၶိူဝ်းလႄႈ ၸၢႆးပီး – ၼၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE