Thursday, June 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း လင် ႞ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း/တီႈလိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း။

Photo by – อภิมาอภิชาติ รามสูร/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈလိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈမႄႈရိမ်း

ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း(ႁေႃၽၵ်း) ၸၢႆးၼေႇ လႄႈ ၼၢင်းသႅင်ၶမ်း တီႈမူႇ 3 ဢိူင်ႇ ႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း၊ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေမႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼေႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၶႃႈ မႆႈပႃး ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႆႈပႃး ငိုၼ်းလုၵ်ႈၶႃႈထႅင်ႈ 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢတ်ႊသပွတ်ႊၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈ ပႃးၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁွင်ႈၶၢတ်ႈယူႇ ၸၢႆးၼေႇ ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းၼႆႉသေ တေႃႈလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇသဝ်းလႄႈ လွင်ႈ တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းသႅင်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းသူၼ်မႄႈလဵင်ႉ ၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးၾူၼ်မႃးတႄႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈယမ်းၶႃႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈပၢတ်ႊသပွတ်ႊပီႈၼေႇသေ တေႃႈလဵဝ် သမ်ႉလူဝ်ႇတေႃႇဝတ်း တေႃႇဝႂ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်သၢမ် ဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 ၼႆႉဢေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႇတင်း ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလဵင်ႉ ၸၢႆးၼေႇ တင်း ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းၶဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ(လုၵ်ႈၸၢင်ႈ) ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၾႆးမႆႈယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၸွႆႈထႅမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးတႄႉ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် တူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႇ တင်း ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ လၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼွင်ႉ ဢွမ်း ဢႃယု 15 ပီလႄႈ ၼွင်ႉၵွၼ်ငိုၼ်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢႆးၼေႇသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်တီႈမႄႈရိမ်း တွၼ်ႈ တႃႇ ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈထိုင် ၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၼေႇလႄႈ ၼၢင်းသႅင်ၶမ်းၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ တီႈမၢႆၾူၼ်း 091 – 5574214 (ၸၢႆးၼေႇ)၊ 084 – 7396886 (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၵေႃႈလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း